Menu
Menu

Meet the makers : Aria Ann, zelfstandig architect en ontwerper

Ontmoeting met Aria Ann, een architect van opleiding. Haar artistieke en creatieve geest duwde haar in de richting van de "cultuur van het maken". Haar werk past helemaal in de geest van fablabs!
  1. Wat is je makers profiel? Ben je altijd al een knutselaar geweest of niet? Sinds wanneer ?

Ja, je zou kunnen zeggen dat ik altijd al een “maker” ben geweest. Ik ben altijd nieuwsgierig geweest naar hoe dingen werken. Ik hou ervan om te leren hoe ik het zelf kan doen! Ik ben architect van opleiding, maar mijn interesses en passies hebben mij ertoe gebracht decorontwerper, ontwerper en kunstenaar te worden.

Veel mensen zijn meer en meer geïnteresseerd om dingen zelf te doen, en dat is geweldig! Het stelt ons in staat manuele genoegens te herontdekken en onze vaardigheden en know-how uit te breiden. Ik denk dat we, op een bepaalde manier, allemaal makers zijn.

  1. Hoe ben je begonnen om een fablab te komen gebruiken? Waarom heb je de sprong gewaagd en wat motiveerde je?

Het begon allemaal in 2015 in Parijs, toen ik meewerkte aan de oprichting en implementatie van de coworking space en Fablab VOLUMES. Ik was verantwoordelijk voor het ontwerp en de fabricage van het meubilair en de ontwerppool. Deze ervaring heeft mij in staat gesteld nieuwe werkmethoden te ontdekken, die ons niet noodzakelijkerwijs aan de universiteit worden bijgebracht. Ik had het gevoel dat een derde plek, bevolkt door freelancers en ambachtslieden uit alle soorten werelden, mijn fantasie zou voeden.

Dankzij deze ervaring heb ik het gebruik van een lasermachine maar vooral van een digitale freesmachine (CNC) kunnen leren. Het stelde me in staat mijn eerste meubelbestelling te beantwoorden. En ik ontdekte een echte belangstelling voor deze praktijk van “digitaal vakman” die een deel van mijn werk kenmerkt.

  1. Wat zijn de voordelen van een plaats als de cityfab1?

Fablabs laten je toe te experimenteren met je ideeën, prototypes te maken, beperkte reeksen te maken… Daarbovenop is er een echte uitwisseling met de andere gebruikers. Voor mij hebben fablabs me in staat gesteld nieuwe vaardigheden te verwerven, in mijn intuïtie te geloven, deel uit te maken van een gemeenschap van makers… En om mezelf te bewijzen dat dingen “anders” maken mogelijk is!

  1. Wat is je favoriete machine? Waarom ?

De CNC (Computer Numerical Control), een grote machine om meubels en assemblages te maken, gewoon vanaf een 2D cad tekening.

Mijn productie is voornamelijk gericht op meubels die ter plaatse worden gemaakt door middel van CNC-snijden. Dit digitaal snijden biedt verschillende voordelen: de besparing van grondstoffen, door de optimalisering van het snijontwerp, en de vermindering van de productiekosten.

Een ander aspect, dat mijns inziens van centraal belang is voor deze techniek, is de snelheid en de precisie waarmee de in elkaar grijpende delen (pen-messen) tot stand worden gebracht. Deze techniek maakt het mogelijk het ontwerp van elk voorwerp te koppelen aan de assemblage ervan.

De montage van de meubelen maakt dus integraal deel uit van de creatie ervan. De oorlog tegen de verpakking komt nog bij mijn aanpak: door passieve assemblagetechnieken toe te passen, beperk ik de productie van gemengd afval van de meubelen tot een uiterst minimum.

  1. Vertel ons over je project.

Rond dit onderzoek begon ik een residentie van twee maanden in het iMAL fablab, waar ik de CNC-machine kon leren kennen en mijn meubelprototypes kon ontwikkelen (met name een stoel en een tafel voor kinderen). Het is daar dat ik een serie meubels “boiKousu” heb ontwikkeld. De stukken zijn slechts met touwen (van hennep) verbonden en vastgemaakt. Een voorouderlijke assemblagetechniek, gevonden in het wrak van een Grieks schip uit de 6e eeuw v. Chr. (zoals de Gyptis-boot).

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Modulair, leuk en leerzaam. Het is mogelijk om het meubilair te wijzigen en het te laten evolueren.

Deze twee assemblagetechnieken maken ook iets wonderlijks mogelijk: de interactie tussen object/individu, kind/volwassene. Dit maakt delen, het scheppen van herinneringen en de overdracht van kennis mogelijk. De gebruiker is niet langer passief, hij deelt rond het voorwerp en creëert er een verhaal mee! Het meubilair wordt zo tot een constructiespel.

Het is een manier om te begrijpen en te lezen wat ons omringt, om herinneringen en momenten van delen te creëren.

 

Als je haar projecten van dichterbij wil ontdekken, volg dan gerust haar instagram pagina’s biconolodesign of aria.aan.design of neem een kijkje op haar website!

Meet the makers : Michel AG Hermans, beeldhouwer

Ontmoeting met Michel AG Hermans. Michel is bouwkundig ingenieur, maar in zijn vrije tijd is hij ook beeldhouwer. Hij is een echte liefhebber en fervent gebruiker van het fablab sinds enkele jaren. Zijn werk combineert handwerk en 3D-printen.

Less meer

ROOL presenteert de Babbeleir!

ROOL is een project dat zachte mobiliteit en lokale eco-productie combineert.

Less meer

Meet the makers : Aria Ann, zelfstandig architect en ontwerper

Ontmoeting met Aria Ann, een architect van opleiding. Haar artistieke en creatieve geest duwde haar in de richting van de "cultuur van het maken". Haar werk past helemaal in de geest van fablabs!

Less meer

Meet the makers : Pierre Coppens, verlichtingsvakman

Focus op Pierre Coppens, een van onze trouwe gebruikers op cityfab1. Hij is de schepper van het merk Arte Lucem, dat elegante en ongewone houten lampen aanbiedt. Hij is een vakman in hart en nieren, en zijn roeping is te leven van zijn passie.

Less meer

Trainers catalogus

Cityfab 1, 2 en 3, doen een oproep voor makers!

Less meer